Anasayfa

 
 

Bismillah...

Başlamak ve başarmak Allah'ın izni ve dilemesiyledir.

Başlayan, başarıya doğru yol alır. Başlayan, başarmayı dilediğini başaramasa da bir başka başarıya ulaşır; başarıların en değerlisine... Başlamayan ise, başarıya giden yolun başında bile değildir. Başında olmadığı bir yol için hiç kimseye başarı yoktur; başarsa bile o bir başarı değildir.

1989 yılında başladığımız bir etkinlikti bu; o yıl doğanlar şimdi kaç yaşındalar?

Evrensel koroya mütevâzı bir katkı da bizdendi. "Bir selâm" da bizden, Anadolu'dandı...

Bu katkı öncelikle kendimize idi. Her biri ayrı bir 'değer' olan, her biri bize ve sesimizin ulaştığı kimselere ayrı bir değer katan değerli deneyimlerimizle hiç de azımsanamayak bir tekâmül süreci... Belki mîzânımızda da hayırdan yana bir ağırlık...

O kadîm etkinliği sürdürmeye bir gönül verme bu. Toros tepelerinden Akdeniz'in mavi sularına nâzır görkemli güzel bir gecede alınmış kararla (2001) ... Yüzeysellikten münezzeh, tefekkürle içselleştirilmiş; bilgi, hikmet, basîret ve deneyimle yoğurulmuş bir algı ile... O kararda mustakîm ve mustakar olma çabası bu...

Öyle bir Rabbimiz var ki, içtenlikle inanarak ve öteleri gözleyerek orataya koyduğumuz çabalarımız için O bize teşekkür ediyor (Kur'ân, 15:17).

Umulur ki, bizim sâ'yimiz de yerde ve göklerin üstünde karşılık bulur, teşekkürü hak eder. Aslında, gecikmiş çabalarımızın kabûlü de yeter.

Umulur ki, Allah içimizde taşıdıklarımıza bakar, durduğumuz kulvarı bizim için îman yazar, yaptıklarımızı sâlih amel sayar, düzelttiklerimizi yanıldıklarımıza keffâret kılar, aşırılıklarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışlar, dostlarımızın hakkımızdaki tanıklıklarını doğrular, rahmeti ile davranır, merhamet eder, bağışlar.

Tek beklenti: O bizden râzı olduğu halde O'nunla buluşacağımız ân, O'nun hakkında doğru bir kanaat üzere iken...

Muhammed Fatih Ergün

 

 

 

 

hit stats

© Tevhîdî Çekirdek ® 1989-2014, Designed by Net-Pa ® Internet Marketing Center

Paylaşım serbesttir; maddi bir karşılığa konu edilmeden ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Bu site Microsoft Internet Explorer 11 yazılımı ile düzgün görüntülenir.